Trailer Viradeira/ Adrian Castiñeiras

Por fin, ya tenemos un avance de la serie de Ficción «Viradeira» de Voz- audovisual donde, en tono de comedia, Adrián Castiñeiras da vida a Héctor, un cazatesoros en el pueblo de Dornea.